POTENCJAŁ RYNKU

 

Polska 3.0 to największy transgraniczny infrastrukturalny projekt w Europie, a zarazem program gospodarki narodowej, mający na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego, budowę Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, oraz połączenie Jedwabnego Szlaku z planowanym, multimodalnym Centrum Logistycznym. Oddolny projekt „Polska 3.0” wpisuje się zarówno w krajowe (Plan Morawieckiego), jak również europejskie plany gospodarze i finansowania, składając się z kilku komplementarnych projektów, wśród których jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj-Odra-Łaba oraz Wisła-Odra, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy oraz zbudowania szerokiego toru (1520 mm) ze Sławkowa do Centrum Logistycznego Gorzyczki -Věřňovice. Ten nowy, Jedwabny Szlak przebiegający przez Śląsk i czeskie Morawy będzie zarówno szlakiem transportowym jak i handlowym. W tym zakresie Polska 3.0 wpisuje się w strategiczną perspektywę współpracy władz Polski i Chin.

Żródło